Udnyttelse

af naturen

Hvordan kan vi udnytte naturen i og omkring Grauballe.

 

  • Hunde skove
  • Udendørs fitness
  • Stier til gang, løb og cykel – herunder mountainbike•
  • Skovrejsning
  • Trampesti til Nebel Mose – Grauballemandens findested.

(denne blev indviet søndag den 26. oktober 2014)

  • Husk Allingskovby
  • OSV....

Der mangler stadig frivillige. Så sig til hvis du vil hjælpe !!!

Der er mange muligheder.

 

Denne fane vil også løbenden blive opdateret om projektet.

 

Tovholdere er:

Grauballe Lokalråd