Lokal

Analyse

Lokalanalyse:

Grauballe er et lokalsamfund med landsbypræg tæt ved Silkeborg og motorvejen og samtidig i en smuk natur. Det er derfor et lokalsamfund, der er et fantastisk godt bosætningssted for pendlere.Der er desuden skole, børnehave, legepladser, indkøbscenter.

 

I Grauballe er der ældre og nyere parcelhuskvarterer, men med bevaring af den gamle landsby- og centerlandsbykærne med historie. Det giver lokalsamfundet identitet. Blot kunne det være ønskeligt med en ”landsbypedel”, der kunne hjælpe boligejerne til den rigtige og oprindelige renovering fremfor løsninger, der ikke passer til boligen.

Naturen:

Natur er der meget af i Svostrup sogn, som Grauballe er en del af. Der er skove, udsigter over Gudenådalen, pramdragersti( trækstien), Gudenåen, Sminge sø, Grauballe mose – et kæmpe naturområde nordvest for Grauballe samt Nebel mose (tidl. Djævlemosen), hvor Moseliget Grauballemanden blev fundet i 1952.

Der mangler blot udvikling af cykel- og gangstier.

Som det er nu knytter kultur og oplevelse sig især til det kulturhistoriske i sognet og til de mere sportslige oplevelser, men der er foreninger med foredrag og hobby, der giver mulighed for oplevelse for enhver smag og aldersgruppe. Den store årlige oplevelse er som i andre lokalsamfund sommerfesten.

 

I Grauballe landsby findes herregården Grauballegård .

I Kulturhistoriske bevaringsinteresser, nyere tid 705 Gjern Kommune, udgivet i 1994 af Århus amt, natur og miljø, står der følgende om herregården:

 

”Hovedbygningen er opført i 1866 som en lang hovedfløj i en etage over en kælder med to korte gavlvendte sidefløje som bygningsafslutning i begge ender og indgangspartiet centralt placeret i bygningens midte. Hovedbygningen er omgivet af et stort parklignende haveanlæg.

 

Hovedbygningen er forbundet med avlsgården af en 2 meter høj rødstensmur samt af forvalterboligen.

Avlsbygningerne er samlet i 3 længer, som afgrænser det store gårdrum. I gårdrummets midte er en ladebygning placeret.

Ved sin nærhed til Grauballe landsby er der mulighed for en spændende udvikling til bosætning og turisme, evt. Wellness.

Under alle omstændigheder er det en bevaringsværdig herregård, som bør have hjælp til rigtig renovering med oprindelige materialer.

Lidt nordvest for Grauballegård, synlig fra Grønbækvej, ligger Ny-Grauballegård, der 1909 blev udstykket fra Grauballegård og som må opfattes som en del af Grauballegårds kulturmiljø.

 

I sognet er der flere andre gårde med historie og blandt andet herregården Allinggård, som har været tæt knyttet til Alling kloster, som der er spor af ved Alling sø.

Alling Skovgård blev udstykket herfra allerede i 1820.

Som fremtidig vurdering er det vigtigt at hente hele sognet ind med hensyn til oplevelser.

 

Vil man længere ud er der Alling Klosterruin ved Alling sø. Her er der også

et stykke spændende kulturhistorie, og minsandten om ikke der på den

anden side af Gudenåen er endnu et kloster - Tvilum kloster, hvor kirken

er bevaret.

 

 

 

 

 

Tættere på Grauballe finder vi Nebel mose (nu en lille sø), hvor Grauballemanden blev fundet.

 

 

Foruden gårdene og møllen, der stadig ligger i landsbyen og måske fremover kan udvikles til boliger og turisme www.genanvendgården.dk , er der også bygninger, der i 1900 tallet har rummet butikker, da Grauballe udviklede sig til en centerby for oplandet. Møbler, cykler, ure, biler, trikotage, skomager, brugs, mejeri, købmandshandel, landevejskro, afholdshotel, bager, slagter, frisør, gartneri, maler m.v.

Disse bygninger rummer et stykke historie, så selvom de ikke er lige kønne alle, er de med til at give landsbyen identitet, og der kan fortælles historier.

 

Som oplevelse skal heller ikke Svostrup kirke glemmes, der er smukt renoveret og er fra 1100 tallet.

 

Der sker hele tiden noget i Grauballe også med nyt liv i de gamle huse. I det smukt renoverede Mejeri er der f.eks. nu privat beboelse, og hvor der engang var urmager er der nu frisør!

 

Grauballe sundhed og bevægelse:

Der er blandt andet mulighed for motion i sportsforeningen GUGF, med mulighed for flere forskellige idrætsgrene og niveauer.

Rammerne er til gengæld ved at være slidte i form af Grauballehallen, der uheldigvis kun blev en halv hal.

Der er derfor kraftige ønsker om at få opført en hel hal og initiativtagerne tilbage omkring år 2000 var meget innovative med et forslag om, at det skal være et Forum med mulighed for aktiviteter for alle aldre.

Grauballe Forum blev indviget i 2015