• Indvielse af stien til "Grauballemandens fundsted."

blev afholdt søndag den 26. oktober 2014.